Umowa o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego

CoinFLEX to nazwa handlowa spółki Liquidity Technologies Limited, zarejestrowanej na Seszelach, której numer rejestrowy to 208853.

Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego ("Umowa o Świadczenie Usług") określa zasady i warunki korzystania z Programu Partnerskiego ("Program Partnerski") między Tobą a CoinFLEX.

Uczestnicząc w Programie Partnerskim, wyrażasz zgodę na zasady i warunki Umowy o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego oraz Warunki Świadczenia Usług, a także wszelkie inne zastrzeżenia i zasady opublikowane na naszej stronie internetowej, w tym między innymi Politykę Prywatności, Politykę Plików Cookie i Politykę Ryzyka. CoinFLEX zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego od czasu do czasu i w dowolnym czasie określonym przez CoinFLEX według własnego uznania. Jeśli nie wyrażasz zgody na zasady i warunki Umowy o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego lub poprawki i modyfikacje, nie bierz udziału w Programie Partnerskim. Twój udział lub stały udział w Programie Partnerskim oznacza zgodę na wszystkie takie zasady i warunki, zmiany lub modyfikacje.

Każdy, kto jest obywatelem, ma siedzibę lub jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz jakiejkolwiek innej ograniczonej, objętej sankcjami lub zabronionej jurysdykcji, nie może:

 • Acting as an Affiliate of CoinFLEX;
 • Making any referrals as an Affiliate to CoinFLEX;
 • Opening an account as a Follower or otherwise using CoinFLEX’s products or services;
 • Receiving any Commission(s) otherwise due to an Affiliate or any Rebate extended to a Follower.

1. Jak działa Program Partnerski?

CoinFLEX pozwala uprawnionym Partnerom rekomendować/polecać platformę handlową CoinFLEX swoim Obserwatorom, a tym samym zarabiać Prowizje poprzez otrzymywanie procentu z opłat dokonywanych przez tych Obserwujących w CoinFLEX.

Obserwujący otrzymają rabat za zrealizowane opłaty handlowe w początkowym okresie od momentu dokonania rejestracji.

We may have different Commission and Rebate rates on different products from time to time, these will be clearly published on our website’s Referral for CoinFLEX.

2. Twoje obowiązki jako Partnera

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoja strona internetowa lub metody publikowania i komunikacji nie będą:

 • Zawierać fałszywych, niedokładnych i wprowadzających w błąd informacji na temat produktów i usług CoinFLEX;
 • W jakikolwiek sposób kopiować lub przypominać wyglądu naszej strony internetowej, ani nie stwarzać wrażenia, że Twoja strona internetowa lub miejsce publikacji są częścią CoinFLEX;
 • Brać udziału w wysyłaniu niechcianych komercyjnych wiadomości email lub masowych reklam;
 • Naruszać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, takich jak przesyłanie danych, prywatność danych, przepisów bezpieczeństwa danych lub wszelkich innych przepisów bezpieczeństwa takich jak oferowanie lub promowanie produktów i usług CoinFLEX w dowolnej jurysdykcji, w której byłyby one nielegalne, regulowane, ograniczone lub wymagałyby licencji;
 • Publikować lub wpływać na publikację wszelkich materiałów, które mogą być rozumiane jako oferta, nagabywanie lub rekomendacja do zakupu lub sprzedaży produktów inwestycyjnych z naruszeniem odpowiednich przepisów, zasad lub regulacji;
 • Składać oświadczeń i obietnic na rzecz oraz w imieniu CoinFLEX;
 • Brać udziału w działaniach, które CoinFLEX uzna, według własnego uznania, za szkodliwe dla swoich klientów, pracowników, operacji lub reputacji;
 • Składać oświadczeń, obietnic ani czynić aluzji związanych ze zwrotami, ryzykiem lub sukcesami dzięki wykorzystaniu produktów lub usług CoinFLEX;
 • Ogłaszać lub sugerować, że wszelkie informacje, treści lub dane zawarte na Twojej stronie internetowej lub w miejscu publikacji reprezentują lub odzwierciedlają wszelkie poglądy, porady lub opinie CoinFLEX;
 • Używać CoinFLEX.com jako wyświetlanego adresu URL;

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że CoinFLEX może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, jeśli Ty, Twoja strona internetowa, lub miejsce Twojej publikacji narusza, według uznania CoinFLEX, którekolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń lub dodatkowych ograniczeń, które mogą być nakładane od czasu do czasu. CoinFLEX zastrzega sobie również prawo do dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconej Ci prowizji lub Ci należnej, a Ty zgadzasz się na takie zobowiązanie i spłatę takiej Prowizji, jeśli naruszysz, według uznania CoinFLEX, którekolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń, które możemy modyfikować od czasu do czasu i w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

3. Twoje obowiązki jako Obserwującego, you acknowledge and agree that:

 • Otrzymałeś "Link partnerski" lub "Kod partnerski" od Partnera z zamiarem jednorazowego użycia podczas tworzenia konta CoinFLEX;
 • "Link partnerski" nie może być użyty z już istniejącym kontem CoinFLEX;
 • Nie utworzysz duplikatu konta w celu skorzystania z "Linku partnerskiego";
 • Twój adres email i czas rejestracji zostaną udostępnione Twojemu Partnerowi.

4. Nasze obowiązki

To Affiliates:

Zobowiązujemy się śledzić, weryfikować, zgłaszać i wypłacać należne Ci Prowizje. Prowizje zostaną wypłacone w klasie aktywów, w której Twoi Obserwujący uiścili opłaty za wymianę. Dla przykładu, jeśli wnieśli swoje opłaty w kryptowalutach Tether i USD Coin za różne produkty, którymi handlowali na CoinFLEX, otrzymasz Prowizje w obu tych kryptowalutach.
W przypadku naszego arkusza zleceń natychmiastowych, Prowizje zarobione z transakcji dokonanych przez Twoich Obserwujących będą dostępne na Twoim saldzie po 12:00 czasu UTC, w dniu następującym po uzyskaniu prowizji.
W przypadku naszych kontraktów terminowych, jako że są one fizycznie dostarczane, Prowizje uzyskane od Twoich Obserwujących, którzy handlowali takimi kontraktami będą dostępne na Twoim saldzie po godzinie 12:00 czasu UTC w dniu wygaśnięcia odpowiednich kontraktów terminowych.

To Followers:

Zobowiązujemy się śledzić, weryfikować i stosować należne Ci rabaty.

General:

Potwierdzasz, że CoinFLEX nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości zarobienia Prowizji lub otrzymania Rabatu z jakiejkolwiek przyczyny (takiej jak trudności techniczne lub przeciążenie systemu) uniemożliwiającej nam założenie konta, akceptowanie wpłat, zawieranie transakcji, zamykanie pozycji lub dostarczanie jakiegokolwiek innego produktu lub usługi Obserwującym.

5. Anulowanie Programu

CoinFLEX zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany warunków Programu Partnerskiego, takich jak procent Prowizji, procent Rabatu oraz czas trwania dowolnego programu, ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, ryzyko oszustwa lub z jakiegokolwiek innego powodu, który uznamy za istotny w dowolnym momencie. Wszystkie Prowizje zarobione do zakończenia Programu Partnerskiego zawsze będą dostępne na Twoim saldzie.