Umowa o Świadczenie Usług Programu Partnerskiego

CoinFLEX is the trading name of Liquidity Technologies Limited, a Seychelles registered Company whose business registration number is 208853.This Affiliate Program Services Agreement (“Services Agreement”) sets forth the terms and conditions of your use of Affiliate Program (“Affiliate Program”) between you and CoinFLEX.By participating in the Affiliate Program you agree to the terms and conditions of the Affiliate Program Services Agreement and the Terms Of Service as well as any other disclaimers and policies published on our website including but not limited to the Privacy Policy, Cookies Policy and Risk Policy. CoinFLEX reserves the right to amend, modify or terminate the Services Agreement and the Affiliate Program from time to time and at any time as determined by CoinFLEX in its sole discretion. If you do not agree to the terms and conditions of the Services Agreement, the Affiliate Programme or either’s amendments or modifications, please do not participate in the Affiliate Programme. Your participation or continuing participation in the Affiliate Programme signifies your agreement to all such terms and conditions, amendments or modifications thereto.Anyone being a citizen, located in, or resident of the United States of America and any other restricted, sanctioned or prohibited jurisdiction is prohibited from:
 • działać jako partner CoinFLEX;
 • dokonywać jakichkolwiek poleceń jako Partner CoinFLEX;
 • otwierać konta jako Obserwujący lub w inny sposób korzystający z produktów lub usług CoinFLEX; i
 • otrzymywać jakichkolwiek Prowizji dzięki byciu Partnerem oraz rabatów udzielanych Obserwującym.
1. Jak działa Program Partnerski?CoinFLEX allows eligible Affiliates to recommend/refer the CoinFLEX trading platform to their Followers and hence, earn Commissions from receiving a percentage of the fees paid by those Followers to CoinFLEX.Followers will receive a Rebate on completed trade fees for the initial period of time from the moment of registration.We may have different Commission and Rebate rates on different products from time to time; these will be clearly published on our website’s stronie Programu Partnerskiegonaszego serwisu..2. Twoje obowiązki jako PartneraPrzyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoja strona internetowa lub metody publikowania i komunikacji nie będą:
 • Zawierać fałszywych, niedokładnych i wprowadzających w błąd informacji na temat produktów i usług CoinFLEX;
 • W jakikolwiek sposób kopiować lub przypominać wyglądu naszej strony internetowej, ani nie stwarzać wrażenia, że Twoja strona internetowa lub miejsce publikacji są częścią CoinFLEX;
 • Brać udziału w wysyłaniu niechcianych komercyjnych wiadomości email lub masowych reklam;
 • Naruszać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, takich jak przesyłanie danych, prywatność danych, przepisów bezpieczeństwa danych lub wszelkich innych przepisów bezpieczeństwa takich jak oferowanie lub promowanie produktów i usług CoinFLEX w dowolnej jurysdykcji, w której byłyby one nielegalne, regulowane, ograniczone lub wymagałyby licencji;
 • Publikować lub wpływać na publikację wszelkich materiałów, które mogą być rozumiane jako oferta, nagabywanie lub rekomendacja do zakupu lub sprzedaży produktów inwestycyjnych z naruszeniem odpowiednich przepisów, zasad lub regulacji;
 • Składać oświadczeń i obietnic na rzecz oraz w imieniu CoinFLEX;
 • Brać udziału w działaniach, które CoinFLEX uzna, według własnego uznania, za szkodliwe dla swoich klientów, pracowników, operacji lub reputacji;
 • Składać oświadczeń, obietnic ani czynić aluzji związanych ze zwrotami, ryzykiem lub sukcesami dzięki wykorzystaniu produktów lub usług CoinFLEX;
 • Ogłaszać lub sugerować, że wszelkie informacje, treści lub dane zawarte na Twojej stronie internetowej lub w miejscu publikacji reprezentują lub odzwierciedlają wszelkie poglądy, porady lub opinie CoinFLEX;
 • Używać CoinFLEX.com jako wyświetlanego adresu URL;
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że CoinFLEX może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, jeśli Ty, Twoja strona internetowa, lub miejsce Twojej publikacji narusza, według uznania CoinFLEX, którekolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń lub dodatkowych ograniczeń, które mogą być nakładane od czasu do czasu. CoinFLEX zastrzega sobie również prawo do dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconej Ci prowizji lub Ci należnej, a Ty zgadzasz się na takie zobowiązanie i spłatę takiej Prowizji, jeśli naruszysz, według uznania CoinFLEX, którekolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń, które możemy modyfikować od czasu do czasu i w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.3. Twoje obowiązki jako ObserwującegoPotwierdzasz i zgadasz się, że:
 • Otrzymałeś "Link partnerski" lub "Kod partnerski" od Partnera z zamiarem jednorazowego użycia podczas tworzenia konta CoinFLEX;
 • "Link partnerski" nie może być użyty z już istniejącym kontem CoinFLEX;
 • Nie utworzysz duplikatu konta w celu skorzystania z "Linku partnerskiego";
 • Twój adres email i czas rejestracji zostaną udostępnione Twojemu Partnerowi.
4. Nasze obowiązkiWobec PartnerówTo track, verify, report and pay you Commissions due to you. Commissions will be credited in the asset class that your Followers paid exchange fees in. For example, if they paid fees in both Tether and USD Coin for different products they traded on CoinFLEX, you will be paid Commission in both of these cryptocurrencies. For our spot order books, Commissions earned from your Followers trading will become available in your balance after 12pm UTC on the day after the Commissions were earned. For our futures products, as they are physically delivered, the Commission earned from your Followers trading in the futures products will only become available in your balance after 12pm UTC on the day of expiry of the relevant futures contracts.Wobec ObserwującychZobowiązujemy się śledzić, weryfikować i stosować należne Ci rabaty.OgólnePotwierdzasz, że CoinFLEX nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości zarobienia Prowizji lub otrzymania Rabatu z jakiejkolwiek przyczyny (takiej jak trudności techniczne lub przeciążenie systemu) uniemożliwiającej nam założenie konta, akceptowanie wpłat, zawieranie transakcji, zamykanie pozycji lub dostarczanie jakiegokolwiek innego produktu lub usługi Obserwującym.5. Anulowanie ProgramuCoinFLEX zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany warunków Programu Partnerskiego, takich jak procent Prowizji, procent Rabatu oraz czas trwania dowolnego programu, ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, ryzyko oszustwa lub z jakiegokolwiek innego powodu, który uznamy za istotny w dowolnym momencie. Wszystkie Prowizje zarobione do zakończenia Programu Partnerskiego zawsze będą dostępne na Twoim saldzie.