Partnerprogramma Serviceovereenkomst

CoinFLEX is the trading name of Liquidity Technologies Limited, a Seychelles registered Company whose business registration number is 208853.This Affiliate Program Services Agreement (“Services Agreement”) sets forth the terms and conditions of your use of Affiliate Program (“Affiliate Program”) between you and CoinFLEX.By participating in the Affiliate Program you agree to the terms and conditions of the Affiliate Program Services Agreement and the Terms Of Service as well as any other disclaimers and policies published on our website including but not limited to the Privacy Policy, Cookies Policy and Risk Policy. CoinFLEX reserves the right to amend, modify or terminate the Services Agreement and the Affiliate Program from time to time and at any time as determined by CoinFLEX in its sole discretion. If you do not agree to the terms and conditions of the Services Agreement, the Affiliate Programme or either’s amendments or modifications, please do not participate in the Affiliate Programme. Your participation or continuing participation in the Affiliate Programme signifies your agreement to all such terms and conditions, amendments or modifications thereto.Anyone being a citizen, located in, or resident of the United States of America and any other restricted, sanctioned or prohibited jurisdiction is prohibited from:
 • die optreedt als partner van CoinFLEX;
 • het maken van verwijzingen als een Affiliate naar CoinFLEX;
 • het openen van een rekening als een Volger of het anderszins gebruiken van de producten of diensten van CoinFLEX; en
 • het ontvangen van enige Commissie(s) die anderszins te wijten is (zijn) aan een aangeslotene of aan een aan een volger verleende korting.
1. Hoe werkt het Partnerprogramma?CoinFLEX allows eligible Affiliates to recommend/refer the CoinFLEX trading platform to their Followers and hence, earn Commissions from receiving a percentage of the fees paid by those Followers to CoinFLEX.Followers will receive a Rebate on completed trade fees for the initial period of time from the moment of registration.We may have different Commission and Rebate rates on different products from time to time; these will be clearly published on our website’s Partnerprogramma pagina..2. Uw verplichtingen als PartnerU erkent en gaat ermee akkoord dat uw website of publicatie- en communicatiemethoden dat niet zullen doen:
 • Valse, onjuiste of misleidende informatie bevatten over de producten en diensten van CoinFLEX;
 • Op welke manier dan ook kopiëren of lijken op de look en feel van de inhoud van onze website, noch de indruk wekken dat uw website of publicatielocatie deel uitmaakt van CoinFLEX.;
 • Het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail of ongedifferentieerde reclame;
 • Schending van de toepasselijke wetgeving, zoals de wetgeving inzake gegevensoverdracht, gegevensbescherming, gegevensbeveiliging of effectenwetgeving, zoals het aanbieden of promoten van producten en diensten van CoinFLEX in een rechtsgebied waar deze illegaal, gereguleerd of beperkt zijn of waarvoor een vergunning vereist is.;
 • Publiceren of laten publiceren van materiaal dat kan worden opgevat als een aanbod, een uitnodiging of een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of te verkopen in strijd met de relevante wet- en regelgeving.;
 • Verklaring afleggen of beloven voor en namens CoinFLEX;
 • Activiteiten uitvoeren die CoinFLEX, naar eigen goeddunken, schadelijk acht voor haar klanten, medewerkers, bedrijfsvoering of reputatie;
 • verklaringen afleggen, beloven of impliceren met betrekking tot rendement, risico's of succes door het gebruik van de producten of diensten van CoinFLEX
 • Vermeldt of impliceert dat de informatie, inhoud of gegevens op uw website of publicatieplaats een standpunt, advies of mening van CoinFLEX vertegenwoordigt of weerspiegelt.;
 • Gebruik CoinFLEX.com als weergave-URL;
U erkent en gaat ermee akkoord dat CoinFLEX de Dienstenovereenkomst kan beëindigen als u, uw website of uw publicatieplaats, zoals bepaald door CoinFLEX naar eigen goedkeuren, een van de bovengenoemde beperkingen of aanvullende beperkingen die van tijd tot tijd kunnen worden opgelegd, schendt. CoinFLEX behoudt zich tevens het recht voor om de terugvordering van enige of alle aan u betaalde of te betalen provisie te vorderen en u gaat hierbij akkoord met een dergelijke aansprakelijkheid en terugbetaling van een dergelijke provisie als u, zoals bepaald door CoinFLEX naar eigen goedkeuren, een van de bovengenoemde beperkingen schendt, die wij van tijd tot tijd en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.3. Uw verplichtingen als volgerU erkent en gaat ermee akkoord dat:
 • U heeft de "Referentie link" of "Referentie code" ontvangen van de Partner de bedoeling om deze eenmalig te gebruiken bij het aanmaken van een CoinFLEX account.;
 • "Referentie link" kan niet worden gebruikt met reeds geregistreerde CoinFLEX-rekeningen.;
 • U maakt geen duplicaataccount aan met als doel de "Refentie link" te gebruiken.;
 • Uw e-mailadres en registratietijd zullen worden gedeeld met uw Partner.
4. Onze verplichtingenNaar PartnersTo track, verify, report and pay you Commissions due to you. Commissions will be credited in the asset class that your Followers paid exchange fees in. For example, if they paid fees in both Tether and USD Coin for different products they traded on CoinFLEX, you will be paid Commission in both of these cryptocurrencies. For our spot order books, Commissions earned from your Followers trading will become available in your balance after 12pm UTC on the day after the Commissions were earned. For our futures products, as they are physically delivered, the Commission earned from your Followers trading in the futures products will only become available in your balance after 12pm UTC on the day of expiry of the relevant futures contracts.Naar PartnersOm te volgen, te controleren en korting toe te passen die wij u verschuldigd zijn.AlgemeenU erkent dat CoinFLEX niet verantwoordelijk is voor gemiste kansen om Commissie te verdienen of korting te ontvangen als gevolg van enige oorzaak (zoals technische problemen of overcapaciteit, inclusief overbelasting van het systeem) waardoor wij geen rekeningen kunnen registreren, geen stortingen kunnen accepteren, geen transacties kunnen uitvoeren, geen posities kunnen sluiten of geen andere producten of diensten aan de volgers kunnen leveren.5. Annuleringen van het programmaCoinFLEX behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Partner Programma te beëindigen of te wijzigen, zoals commissiepercentages, kortingspercentages en de duur van een programma, als gevolg van veranderende marktomstandigheden, het risico van fraude of om enige andere reden die wij op enig moment relevant achten. Commissies die verdiend zijn tot het einde van het Partner Programma zullen altijd beschikbaar zijn in uw saldo vanaf dat moment.